Please Contact Us if you have any questions or to report any problems.

PITHY QUOTE FROM Danish

Open quotes
Vel taler nemlig Solger paa enkelte Steder om en Mystik, der, naar den skuer hen til Virkeligheden, er Ironiens Moder, men naar den skuer hen til den evige Verden, er Begeistringens og Inspirationens Barn, samt om en umiddelbar Nærværelse af det Guddommelige, der netop viser sig deri, at vor Virkelighed forsvinder; men ogsaa her mangle de Mellembestemmelser, der udfordres, førend en dybere positiv Total-Anskuelse lader sig construere derudaf.

Kierkegaard: Samlede Værker. Ironien efter Fichte

InteLex LogoPast Masters Languages

portrait portrait
portrait portrait
portrait portrait
portrait portrait